Good health is good business


Introduktion till Healthy Workplace

För att möta arbetslivets nutida och framtida utmaningar med hem- och distansarbete, generationsväxling, digitalisering, kompetensförsörjning och hållbarhet behöver vi tänka om när det kommer till vårt hälso- och arbetsmiljöarbete. Vi har länge fokuserat på traditionellt förebyggande arbetsmiljöarbete, rehab och friskvård och nu är det dags att fokusera på att få ihop verksamhet – arbetsmiljö – hälsa till en helhet samt fokusera på det proaktiva främjande arbetet som leder till ökad kvalitet, effektivitet och produktivitet. I slutändan vill vi alla nå våra mål med hälsan och hållbarheten i behåll!

 

2010 tog ledande forskare och praktiker i samarbete med WHO (2010) fram Healthy Workplace – a model for action. Modellen är relativt okänd i Sverige och det behövs ett krafttag för att få den kända forskning att bli praktiskt tillämpad och integrerad i våra verksamheter i Sverige.

 

Nu kan du och din styrelse, ledningsgrupp, projektgrupp, HR-grupp eller arbetsmiljökommittée få en introduktion på 1,5 tim till modellen och själva fundera på hur er organisation arbetar med att integrera arbetsmiljöfrågorna i verksamhetsutvecklingen.