DELÄGARE / COACH

DELÄGARE / COACH

DELÄGARE / COACH

VD/DELÄGARE / COACH

DSC_0067
DSC_0044___serialized2
DSC_0050

Healthy Workplace Sweden

I december 2019 togs ett initiativ mellan akademiker och praktiker med en

brinnande passion för att översätta aktuell forskning till praktisk tillämpning inom systematiskt främjande arbetsmiljöarbete.


Med kärlek för WHO:s Healthy Workplace - a model for action (2010) började gruppen skissa på hur man kunde gå från tanke till handling och i december 2020 bildades bolaget Healthy WP Sweden AB.

En god arbetsmiljö ligger år efter år högst upp på listan över vad som är viktigast när potentiella kandidater söker ny arbetsgivare. Att investera i en god arbetsmiljö är en klok investering för att säkerställa att er organisation är en attraktiv arbetsgivare och ärhållbar över tid.

Ett Healthy Workplace är en hälsomedveten organisation där organisationen och medarbetarna mår bra och fungerar

över tid – där det finns tillräckligt med resurser för att

klara uppdraget och de krav som ställs - och för att

kunna förverkliga organisationens mål.


11th Global Healthy Workplace Awards

Verktygslåda för hållbart arbetsliv och hälsopromotion eller hälsofrämjande i arbetslivet

Klicka dig vidare för att ta del av en teaser på verktygslådan

Verktygslådan utgår från boken ”Organisationshälsa – Om hållbart arbetsliv, förändringsarbete och det hälsofrämjande perspektivet” (Winroth, 2022). Tanken är att den skall ge stöd för det praktiska arbetet genom analysverktyg, verktyg för att kritiskt kunna granska exempelvis nivån på det hälsofrämjande arbetet och kunna vara vägledande i det praktiska arbetet.

"Hållbara Arbetsplatser & Organisationer"

- en tillbakablick från konferensen 21-22 mars 

Maria | Johan | Martin | Ann | Jan | Jan
Maria | Johan | Martin | Ann | Jan | Jan
Grupparbete | Mognadstrappan | Healthy Workplace
Grupparbete | Mognadstrappan | Healthy Workplace
Johan Winroth, Derome
Johan Winroth, Derome
Jan Karlsson, Healthy Workplace | Ann Rydholm, Taiga
Jan Karlsson, Healthy Workplace | Ann Rydholm, Taiga
Jan Karlsson | Johan Winroth | Jan Winroth
Jan Karlsson | Johan Winroth | Jan Winroth
Johan Winroth, Derome
Johan Winroth, Derome
Martin Lindblad, Taiga
Martin Lindblad, Taiga
Magnus Petersson, PreWoe | AnneMarie Hultberg ISM
Magnus Petersson, PreWoe | AnneMarie Hultberg ISM
Varbergs Kusthotell
Varbergs Kusthotell

Jan Winroth

Högskolan Väst

Organisationshälsa

Framtidens

arbetsplats

Digitalisera 

arbetsmiljö-

arbetet

Magnus Petersson

PreWoe

På konferensen var elva organisationer representerade– chefer, HR, fackliga företrädare och skyddsombud. Här medverkade också forskare och konsulter. Kompetensen i gruppen var mycket hög, liksom engagemanget för fråforna och här fanns också enormt stora erfarenheter relaterat till konferensens fokus. Både offentliga och privata organisationer fanns representerade. Medarrangörer var Institutet för Stressmedicin samt PreWoe och från näringslivet gästade både Taiga och Derome som var för sig gjorde inspirerande företagsdragningar.

PIERRE

Pierre har ett långt förflutet som utvecklare av verksamheter inom både privat och offentlig sektor. I egenskap av expert anlitad av ISO för utveckling av standarder för kontinuitet (inkl. HR), risk, kris, cybersäkerhet. Pierre har över 30 års erfarenhet, inkluderande styrelsearbete, VD, och är Fellow of Business Continuity Institute (FBCI).

JAN W

Jan har arbetat med arbetsliv- och hälsofrågor i över 40 år både som praktiker samt genom utbildningar och uppdrag via Högskolan Väst där han är universitetslektor i pedagogik och hälsopromotion. Han är författaren till boken Organisationshälsa – En bok om hållbart arbetsliv.

THOMAS

Thomas har ett mångårigt förflutet som VD inom bygg & fastighetsbranschen och totalt 30 års erfarenhet av förändringsledning och medarbetarengagemang.

Thomas är även ackrediterad revisionsledare i ISO 9001, 14001 & 45001

JAN K

Med bakgrund som egen företagare och doktor i pedagogik med inriktning arbetsliv har Jan de senaste 13 åren arbetat på Högskolan i Halmstad som forskare och utbildare. Han utbildar och coachar både ledningsgrupper och medarbetare med stöd av aktuell och praktiskt inriktad forskning.

FLER KONSULTER I TEAMET

Maria Johansson

Konsult/coach

Maria har flera års erfarenhet av att stötta arbetsplatser, i både offentlig och privat sektor, i deras systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete. Hennes spetskompetens är organisatorisk och social arbetsmiljö. Maria är utbildad hälsovetare och katalyserande coach.


Sara Wettergren

Konsult

Sara har mer än 10 års erfarenhet av ledarskap och grupputveckling. Hon engagerar sig för ungdomars utveckling och hälsa i samhället. Sara är utbildad i arbetsmiljö, stöttar våra uppdrag och utbildningar med digitala lösningar, och hanterar också vår marknadsföring.