DELÄGARE / COACH

DELÄGARE / COACH

DELÄGARE / COACH

VD/DELÄGARE / COACH

DSC_0067
DSC_0044___serialized2
DSC_0050

Healthy Workplace Sweden

I december 2019 togs ett initiativ mellan akademiker och praktiker med en

brinnande passion för att översätta aktuell forskning till praktisk tillämpning inom systematiskt främjande arbetsmiljöarbete.


Med kärlek för WHO:s Healthy Workplace - a model for action (2010) började gruppen skissa på hur man kunde gå från tanke till handling och i december 2020 bildades bolaget Healthy WP Sweden AB.

En god arbetsmiljö ligger år efter år högst upp på listan över vad som är viktigast när potentiella kandidater söker ny arbetsgivare. Att investera i en god arbetsmiljö är en klok investering för att säkerställa att er organisation är en attraktiv arbetsgivare och ärhållbar över tid.

Ett Healthy Workplace är en hälsomedveten organisation där organisationen och medarbetarna mår bra och fungerar

över tid – där det finns tillräckligt med resurser för att

klara uppdraget och de krav som ställs - och för att

kunna förverkliga organisationens mål.


1
inbjudan

Välkommen till konferensen

"Hållbara arbetsplatser och organisationer"

 

En mötesplats för dig som vill inspireras, fylla på med kunskap och utbyta erfarenheter med andra.


Vi vänder oss till dig som arbetar på en arbetsplats/ i en organisation som har stora ambitioner att vara en hållbar och hälsosam arbetsplats. Det kan vara en fördel om du kommer tillsammans med någon eller några kollegor så att ni kan omsätta er nya kompetens i er egen organisation gemensamt.

 

Vi vänder oss också till dig som arbetar professionellt med arbetsmiljö och hälsa och som kan utgöra ett stöd till organisationer som vill bli en mer hållbar arbetsplats.

 

Under två dagar tar vi tillsammans forskning och teori till praktik och som deltagare får du ta del av olika verktyg som skapar goda förutsättningar i ditt fortsatta arbete mot en mer hållbar arbetsplats. Flera av de främsta inom området finns på plats för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.


Varmt välkommen till Varbergs Kusthotell den 21-22 mars.

Verktygslåda för hållbart arbetsliv och hälsopromotion eller hälsofrämjande i arbetslivet

Klicka dig vidare för att ta del av en teaser på verktygslådan

Verktygslådan utgår från boken ”Organisationshälsa – Om hållbart arbetsliv, förändringsarbete och det hälsofrämjande perspektivet” (Winroth, 2022). Tanken är att den skall ge stöd för det praktiska arbetet genom analysverktyg, verktyg för att kritiskt kunna granska exempelvis nivån på det hälsofrämjande arbetet och kunna vara vägledande i det praktiska arbetet.

2
4
1
Taiga_presentation
osa_konsulten
5

PIERRE

Pierre har ett långt förflutet som utvecklare av verksamheter inom både privat och offentlig sektor. I egenskap av expert anlitad av ISO för utveckling av standarder för kontinuitet (inkl. HR), risk, kris, cybersäkerhet. Pierre har över 30 års erfarenhet, inkluderande styrelsearbete, VD, och är Fellow of Business Continuity Institute (FBCI).

JAN W

Jan har arbetat med arbetsliv- och hälsofrågor i över 40 år både som praktiker samt genom utbildningar och uppdrag via Högskolan Väst där han är universitetslektor i pedagogik och hälsopromotion. Han är författaren till boken Organisationshälsa – En bok om hållbart arbetsliv.

THOMAS

Thomas har ett mångårigt förflutet som VD inom bygg & fastighetsbranschen och totalt 30 års erfarenhet av förändringsledning och medarbetarengagemang.

Thomas är även ackrediterad revisionsledare i ISO 9001, 14001 & 45001

JAN K

Med bakgrund som egen företagare och doktor i pedagogik med inriktning arbetsliv har Jan de senaste 13 åren arbetat på Högskolan i Halmstad som forskare och utbildare. Han utbildar och coachar både ledningsgrupper och medarbetare med stöd av aktuell och praktiskt inriktad forskning.

FLER KONSULTER I TEAMET

Maria Johansson

Konsult/coach

Maria har flera års erfarenhet av att stötta arbetsplatser, i både offentlig och privat sektor, i deras systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete. Hennes spetskompetens är organisatorisk och social arbetsmiljö. Maria är utbildad hälsovetare och katalyserande coach.


Sara Wettergren

Konsult

Sara har mer än 10 års erfarenhet av ledarskap och grupputveckling. Hon engagerar sig för ungdomars utveckling och hälsa i samhället. Sara är utbildad i arbetsmiljö, stöttar våra uppdrag och utbildningar med digitala lösningar, och hanterar också vår  marknadsföring.